Μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, πανεπιστημίου, ξένων γλωσσών

Γυμνάσιο

ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Αρχαία 10 Προφίλ καθηγητών
Ν.Γλώσσα 11 Προφίλ καθηγητών
Ιστορία 3 Προφίλ καθηγητών
Μαθηματικά 4 Προφίλ καθηγητών
Φυσική 4 Προφίλ καθηγητών
Χημεία 5 Προφίλ καθηγητών

Λύκειο

ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Βιολογία 1 Προφίλ καθηγητών
Ν.Γλώσσα 0 Προφίλ καθηγητών
Αρχαία 1 Προφίλ καθηγητών
Ιστορία 0 Προφίλ καθηγητών
Μαθηματικά 3 Προφίλ καθηγητών
Φυσική 5 Προφίλ καθηγητών
Χημεία 5 Προφίλ καθηγητών
Βιολογία 1 Προφίλ καθηγητών
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 1 Προφίλ καθηγητών
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό περιβάλλον 2 Προφίλ καθηγητών
Ειδικότητας ΕΠΑΛ 1 Προφίλ καθηγητών

Ξένες γλώσσες

ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Αγγλικά 3 Προφίλ καθηγητών
Γερμανικά 0 Προφίλ καθηγητών
Ιταλικά 0 Προφίλ καθηγητών
Γαλλικά 0 Προφίλ καθηγητών
Ισπανικά 0 Προφίλ καθηγητών

Πανεπιστήμιο


Επειδή υπάρχουν πολλές ειδικότητες και η ύλη διαφέρει σε κάθε σχολή επικοινωνείστε μαζί μας και θα σας προτείνουμε καθηγητές
Όνομα
Επίθετο
Email
Phone
Μάθημα
Σχολή
Σχόλια

Ξένα προγράμματα


Στην πλατφόρμα μας μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια για μαθήματα που αφορούν ξένα προγράμματα όπωςIB (International Baccalaureate),AP,A-levels,SAT-ACT,IGCSE
Όνομα
Επίθετο
Email
Phone
Μάθημα
Σχολή
Σχόλια