Σιγουριά και συμφέρον για γονείς

Το να είσαι γονέας ενός μαθητή σήμερα διαφέρει ριζικά σε σχέση με μερικές δεκαετίες πριν. Απαλλαγείτε από το άγχος εύρεσης καθηγητή  και αξιοποιείστε τις αμέτρητες δυνατότητες που σας παρέχουμε. Επιλέξτε το ακαδημαϊκό επίπεδο του παιδιού σας (μέση εκπαίδευση, ανώτατη εκπαίδευση, ξένες γλώσσες) και επικοινωνήστε ζωντανά με τους υποψήφιους καθηγητές.

  • Αναλύστε το βιογραφικό τους και την αξιολόγησή τους από προηγούμενους χρήστες και συνεργαστείτε με όποιον ταιριάζει στις δικές σας απαιτήσεις και ανάγκες.
  • Ρυθμίστε τις ημέρες και ώρες των μαθημάτων και προγραμματίστε τα σε προσωρινή ή μόνιμη βάση.
  • Παρακολουθήστε, αν το επιθυμείτε, ένα ή περισσότερα μαθήματα, μαζί με το παιδί σας, ώστε να διαπιστώσετε το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών μας,  εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.

Και επειδή η ασφάλεια των παιδιών μας αποτελεί τον ύψιστο σκοπό όλων μας, αφεθείτε στο πλήρως προστατευμένο περιβάλλον της πλατφόρμας και την αποφυγή έκθεσης σε κινδύνους οποιασδήποτε μορφής.